Clwb Hoci Llandysul 2013

Braf oedd cyflwyno siec o £350 i Glwb Hoci Llandysul unwaith eto. Maen’t yn gwneud llawer i ddatblygu chwaraewyr hoci’r dyfodol gyda adran Iau cryf iawn. Fe fydd yr arian yn mynd tuag costau rhedeg y Clwb a llogi’r maesydd i chwarae arno.