Safle

Bydd Y ras yn dechrau yn Sgwar Guildhall am 10:00yb – os ydych yn cofrestru ar  y Dydd yna ewch i Neuadd San Pedr.