Manylion y Ras

Manylion y Ras

10:00 Ras Hwyl 5km (3 lap)

11:00 Ysgol Gynradd Merched Blwyddyn 1 a 2 (2 lap)

11:10 Cyflwyno Gwobrau am Ras 5km

11:20 Ysgol Gynradd Bechgyn Blwyddyn 1 a 2 (2 lap)

11:35 Ysgol Gynradd Merched Blwyddyn 3 a 4 (2 lap)

11:50 Ysgol Gynradd Bechgyn Blwyddyn 3 a 4 (2 lap)

12:05 Ysgol Gynradd Merched Blwyddyn 5 a 6 (2 lap)

12:20 Ysgol Gynradd Bechgyn Blwyddyn 5 a 6 (2 lap)

12:35 Ysgol Uwchradd Merched a Bechgyn Blwyddyn 7 a 8 (2 lap)

12:45 RAS HWYL FACH – Meithrin a Derbyn (fe all oedolyn cydrhedeg)(1 lap)

12:55 Ras Cadair Olwyn a Beicwyr Llaw (2 lap)

1:10 Cyflwyno gwobrau i’r 1af, 2ail a 3ydd ym mhob categori.

Tlysau Ym Mhob categori.

Tlws i’r Gwisg Ffansi Orau ar Tim Cyfnewid Cyntaf

MEDAL I BAWB