Manylion Ras

 

Darllenwch y cyfarwyddiadau yn llawn

 • Mae’r ras yn cael ei chynnal o dan reolau DU Athletau.
 • Mae’r dechrau ar terfyn yn y Ganolfan Archwilio yn Parc Arfordirol y Millenium Llanelli. Cod Post ar gyfer SatNav yw SA15 2LF.
 • Mae parcio i gael ar bwys y Ganolfan ond mae angen talu. Parcio am ddim ar y chwith wrth ddod mewn i Doc Y Gogledd ac hefyd draw ar Measydd Yr Wyl sydd rhyw 1Km i ffwrdd.
 • Bydd cyfleusterau toiled yn cael eu ddarparu ar y Maes. Dylai rhedwyr ddod â newid o ddillad a dillad dal dŵr rhag ofn y tywydd gwael.
 • I leihau unrhyw oedi os gwelwch yn dda allwch fod O LEIAF 1 AWR YN GYNNAR.
 • Bydd y Ras yn cychwyn am 10:00am a bydd yn digwydd o fewn amgylchedd ddi-draffig ddiogel o   Llwybr Arfordirol y Mileniwm. Bydd y digwyddiad yn cael eu didoli a bydd yn cynnwys cymorth cyntaf gan Ambiwlans Sant Ioan a’r parafeddygon cymwysedig.
 • Ar ddechrau’r Ras gwnewch yn siŵr bod eich man cychwyn yn cyfateb i’ch cyflymder – rhedwyr arafach tua’r cefn.
 • Bydd y cwrs ar wyneb tarmac ac ystyrir e’n fflat gydag ychydig o doniadau ysgafn. Bydd marcwyr cilomedr a dwy orsaf dŵr ar y llwybr. Bydd dŵr hefyd yn cael eu darparu ar y diwedd.
 • Bydd yna ffotograffwyr proffesiynol yn y digwyddiad – peidiwch ag anghofio rhoi gwên wrth basio y camera yn enwedig ar y diwedd (os yn bosibl).
 • Mae 4 categori ar gyfer y ddau gyfranogwyr gwrywaidd a benywaidd. Uwch (isod 40 mlynedd) V40, a V60 V50 ar gyfer y dynion, uwch (is na 35 mlynedd) V35, a V55 V45 ar gyfer y merched. Un wobr yn unig.
 • Bydd gwobrau ariannol yn cael eu dyfarnu i’r athletwr cyntaf gwrywaidd a benywaidd i groesi’r llinell orffen. Bydd tlysau yn cael eu dyfarnu i’r tri cyntaf i orffen ym mhob un o’r categorïau. Bydd crys T i bawb sydd yn gorffen.
 • Mae Rhif y ras yn cael ei gyflenwi fel rhan o’r pecyn hwn. Mae’n rhaid eu gwisgo Rhifau ar y blaen – dewch a pinnau cau eich hun.
 • Bydd cofrestru ar agor rhwng 4:00pm – 5:00pm ar Chwefror 18fed i rhedwyr casglu’r sglodion amseru os yn byw yn lleol, Bydd cofrestu yn ail agor ar Diwrnod y Ras am 8:00am i bawb sydd yn teithio lawr ar y dydd i casglu ei sglodion amseru nhw.
 • Rhaid ei wisgo fel y cyfarwyddiadau a gyflenwir. Os nagyw’r sglodion yn cael ei gwisgo’n gywir yna bydd eich amser rhedeg yn debygol o fod yn annilys.
 • Bydd cyhoeddiad 10 munud cyn dechrau’r Ras  pryd y mae’n rhaid i gyfranogwyr adrodd i’r llinell ddechrau. Bydd diogelwch dad-byr yn cael ei roi ar yr adeg hon.
 • Ar ol gorffen y Ras gofynnwn i chi adael y man casglu yn eithaf gloi os gwelwch yn dda. ALLWCH SICRHAU • OS GWELWCH YN DDA bod y sglodion amseru yn cael ei dychwelyd ar ddiwedd y Ras.
 • Bydd canlyniadau buddugol yn cael eu darparu yn y seremoni wobrwyo yn fuan ar ôl i’r prif ddigwyddiad orffen. Bydd yr holl ganlyniadau arall yn cael eu postio ar safle we y Ras.
 • Bydd lluniaeth ysgafn ar gael yn  y Ganolfan i gynnwys te, coffi, diodydd meddal a byrbydau ysgafn

Newyddion diweddara am y Ras ar TWITTER @HL_Activities neu #carmsevents